Terapi ved Lajla Boe Frost

Et Trygt Tillidsrum - Terapi ved Lajla Boe Frost

Måden jeg arbejder på

Mit udgangspunkt i samtalen er altid dig og dit behov. Derfor arbejder jeg heller ikke med en fastlåst metode, men anvender de metoder og redskaber der fungerer bedst i forhold til dit konkrete behov og ønske.

Når vi kommer ud for ting i vores liv, som gør ondt, kan man til tider få en fornemmelse af at miste sig selv og der kan samtaleterapi være brugbart til at finde tilbage til der, hvor du oplever dig tryg og i trivsel. Første samtale handler derfor normalt om, at du lige får lov til at se mig an og mærke efter om kemien er den rette for dig. Hvis du ikke ved, hvordan en terapeutisk samtale ser ud, er du altid velkommen til at ringe til mig og få en fornemmelse af hvem jeg er. Mit vigtigste fokusområde i samtalen er, at du oplever dig set, hørt og forstået. Jeg henter inspiration fra forskellige grene af terapi og hvis du er mere interesseret i at læse om nogle af disse metoder, kan du her nedenunder læse et udpluk af de tanker, der ligger bag metoden:

Kognitiv terapi

Er interesseret i at få dig til at reflektere over betydningen af forskellige måder at tænke på. Den måde vi tænker om os selv på er med til at påvirke, hvordan vi taler og handler blandt andre mennesker.

Systemisk og narrativ terapi

Essensen i denne tilgang er at alt hvad vi gør, siger, tænker er påvirket af de relationer vi indgår i. Vi alle indgår i forskellige systemer f.eks. hersker der én bestemt kultur på vores arbejdsplads, én anden i vores familie, én tredje blandt vores venner etc. Det kan opleves som at skulle bære forskellige kasketter alt efter hvilken kultur man står i. Det narrative perspektiv er optaget af de historier, vi fortæller om os selv og hvilken magi der ligger i at forme nye fortællinger om os selv og dermed også hinanden.

Kroppens signaler

Dette var blot et udpluk af nogle af de terapi retninger som har inspireret og formet mig gennem mit arbejde og uddannelse. Jeg er selv et meget aktivt menneske og har brug for at holde kroppen i gang. Jeg er derfor optaget af, de signaler kroppen giver os; stress signaler, angst signaler mm. I samtaleterapien har jeg derfor også kroppen og åndedrættet som fokus, så du lærer at aflæse din krops signaler og dermed forebygge at komme ud i situationer, du helst vil undgå.

Når vi er stresset, trækker vi ofte vejret overfladisk, indånding stopper ved lungerne. Nyfødte trækker automatisk vejret med en indånding gennem næsen og helt ned i maven og ud igennem munden. Det er den vejrtrækning kroppen er skabt til at have. Det er forløsende at trække vejret på denne måde og gerne med en ’lyd på’ ved udånding, så giver kroppen selv automatisk ’slip’ på spændinger i kroppen. Hvis du kan mærke at dette lige er noget for dig, findes der et hav af gode bøger, du kan låne på biblioteket. Du er ligeledes også velkommen til at kontakte mig ved opståede spørgsmål.